INFINITY WALLEYE CRIPPLER TAIL SPINS38 kr

Detta är ett verkligt naturtroget specialdesignat drag som har flera användningsområden. Det kan användas till ispimpling, för att pimpla under båten samt fungerar perfekt som kastdrag.

ca. 6cm ca. 10g