Villkor för 50% rabatten

Vi kunde flyta vår butik till en ny webshop så vi kan fortsätta lite längre med utförsäljningen.

För att utlösa 50% rabatten är minsta totala summa som korgen måste ha - 200kr.